Sorbent SORBI worek 25 l

Straż pożarna

Sorbent SORBI worek 25 l

Sorbent SORBI  – niezwykle lekki sorbent wykonany z wermikulitu – 100% naturalnego materiału obojętnego chemicznie i sterylnego biologicznie. Dzięki jego niskiej wadze idealnie sprawdza się w akcjach gaśniczych i ratownictwa technicznego.

Sorbent SORBI worek 25 l

Opis produktu

Sorbent SORBI to wermikulit eksfoliowany, który jest naturalnym materiałem wytwarzanym w procesie wypalania w wysokiej temperaturze (400oC-1000oC) wermikulitu surowego, minerału ilastego z grupy glinokrzemianów. Wermikulit ma luźną, sypką i porowatą strukturę. Charakteryzuje się stabilną budową warstwową (nie ulega starzeniu i degradacji). Jest materiałem w 100 procentach naturalnym i nietoksycznym, obojętnym chemicznie i sterylnym biologicznie. Jest produkowany w różnych frakcjach (wielkość granulatu), przy czym wielkość frakcji ma wpływ na cechy użytkowe materiału. Dzięki swoim unikalnym właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a także w budownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie oraz w zastosowaniach związanych z ochroną środowiska.

Sorbent SORBI posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP i Atest NIZP PZH – PIB.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

 • Bardzo niska waga;
 • Ogniotrwałość / odporność na bardzo wysokie temperatury;
 • Wysoka izolacyjność temperaturowa;
 • Zabezpieczenie przed samozapłonem;
 • Właściwości sorpcyjne;
 • Nietoksyczność / neutralność chemiczna;
 • Stabilność (niezmienność właściwości użytkowych w czasie);
 • Gwarancja nieograniczonego okresu przydatności do użycia;
 • Całkowita, naturalna odporność na rozwój grzybów i pleśni;
 • Nierozpuszczalność w wodzie.

ZASTOSOWANIE:

 • Bezpieczne usuwanie substancji toksycznych i szkodliwych w postaci cieczy (oleje, paliwa, inne produkty ropopochodne, tłuszcze, smary, chłodziwa, inne chemikalia);
 • Bezpieczna metoda oczyszczania wycieków;
 • Absorbent trujących płynów i gazów;
 • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sorbent SORBI dostępny jest także w postaci poduszek.

Produkt z Atestem NIZP PZH – PIB: F FT 60114 103 2022 | Data ważności atestuNIZP PZH – PIB : 07.12.2025

DANE TECHNICZNE:

Świadectwo dopuszczenia CNBOP tak
Pojemność opakowania 25 litrów
Skład chemiczny SiO2, MgO, Al2O3, Fe2O3, K2O, CaO
Reakcja na ogień klasa A1 (niepalny)
Temperatura stosowania od -260oC do +1200oC
Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
Wilgotność maksymalna 1,5% (+/-1%)
Okres przydatności do użycia nieograniczony
Zgodność z normami PN-EN 14317-1:2006; PN-EN 15501:2016
Średnia chłonność wody 303%
Średnia chłonność węglowodorów 151,1%
Średnia gęstość nasypowa 116,89 g/l
Średnia pływalność nasyconego węglowodorem wzorcowym 5%
Zawartość frakcji <0,125 mm 0,25%
Zawartość frakcji >4 mm 0%

UWAGA!

Po wykorzystaniu sorbent przyjmuje cechy charakterystyczne związku chemicznego, któryzostał wchłonięty i stanowi odpad o cechach i zagrożeniu absorbowanej substancji (może byćniebezpieczny).

SPOSÓB UŻYCIA :

Na rozlaną ciecz posypać cienką warstwę sorbentu SORBI. Zmiana natężenia barwy świadczy o zachodzących procesach wchłaniania, natomiast brak zmiany barwy sorbentu mówi o zakończeniu procesu sorpcji. Zebrać do opakowania (np worka) i postępować zgodnie z odpadamizgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami dotyczącymi odpadów.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

Produkt nie przeterminowywuje się, o ile jest przechowywany w należyty sposób, a opakowanie nie zostało otworzone/uszkodzone. Przechowywaćw suchym miejscu, nie narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Używaćwyłącznie zgodnie z przeznaczeniem! Nie stosować dozbierania zanieczyszczeń z powierzchni wód.Przy zbieraniu i usuwaniu substancji niebezpiecznych założyć wymagane przepisami środki ochrony osobistej dla zbieranej substancji np rękawice, odzież itp. Bezpośredni kontakt ze zużytymsorbentem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.Podczasstosowania sorbentu należy przestrzegać przepisów BHP.

Podobne produkty

Najnowsze katalogi 2024
już dostepne!