Serwis

Praca strażaków-ratowników wiąże się z odpowiedzialnością, zaangażowaniem i dużym niebezpieczeństwem w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego sprzęt musi być zawsze najlepszy, niezawodny i skuteczny.

Serwis Fire-Max ma jeden cel – pomóc dbać o narzędzia ratownicze tak, aby były gotowe do akcji w każdej chwili

Specjalistyczny sprzęt hydrauliczny i pneumatyczny wymaga systematycznych przeglądów konserwacyjnych, aby zapewnić
bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników urządzeń, jak i osób ratowanych. W związku z tym stworzyliśmy sprawną i efektywną strukturę serwisową w Polsce, w pięciu oddziałach. Podział na punkty serwisowe obejmujące zasięgiem cały kraj ma na celu przede wszystkim dostosowanie do potrzeb naszych Klientów. Każdy z serwisantów odpowiada za kontakty i pracę na wyznaczonym terenie. Zawsze zależy nam nie tylko na jakości, ale również na szybkości świadczonych usług.

Wszystkie oddziały posiadają warsztat serwisowy wyposażony w profesjonalne, dostępne wyłącznie u producenta przyrządy, a pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia w kraju i za granicą, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Dzięki temu dysponują aktualną wiedzą nas temat sprzętu ratowniczego i sposobów posługiwania się nim. Każdy punkt serwisowy działa według standaryzowanych procedur, co daje gwarancję, że bez względu na miejsce usługi serwisowe realizowane są na światowym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, wymogami producentów oraz indywidualnymi potrzebami kontrahentów. A lokalizacja „blisko Klienta” gwarantuje krótki czas reakcji na zgłoszenie serwisowe, co zapewnia sprawną komunikację i niesie ze sobą konkretne oszczędności.

Najnowsze katalogi 2024
już dostepne!