Dotacje UE

Dotacje na innowacje

„Aplikacja B2B automatyzujaca procesy biznesowe w relacji z dostawcami i odbiorcami”

W ramach umowy nr UDA-POIG.08.02.00-14-423/13-00
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
OS priorytetowa: 8. Spoleczenstwo informacyjne — zwiekszanie innowacyjnosci gospodarki
Dziatanie: 8.2 Wspieranie i wdrazanie elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa beneficjenta: FIRE-MAX SP. Z 0.0.
Okres realizacji: 2014-2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dotyczy projektu: „Aplikacja B2B automatyzująca procesy biznesowe w relacji z dostawcami i odbiorcami”
Przedmiot zamówienia: Opracowanie modelu funkcjonalnego systemu B2B
Przedmiot zamówienia: Zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przedmiot zamówienia: System B2B

Najnowsze katalogi 2024
już dostepne!