Sorbent SORBI poduszki

Straż pożarna

Sorbent SORBI poduszki

Sorbent SORBI  – niezwykle lekki sorbent wykonany z wermikulitu – 100% naturalnego materiału obojętnego chemicznie i sterylnego biologicznie. Dzięki jego niskiej wadze idealnie sprawdza się w akcjach gaśniczych i ratownictwa technicznego.

Sorbent SORBI poduszki

Opis produktu

Sorbent SORBI to wermikulit eksfoliowany, który jest naturalnym materiałem wytwarzanym w procesie wypalania w wysokiej temperaturze (400oC-1000oC) wermikulitu surowego, minerału ilastego z grupy glinokrzemianów. Wermikulit ma luźną, sypką i porowatą strukturę. Charakteryzuje się stabilną budową warstwową (nie ulega starzeniu i degradacji). Jest materiałem w 100 procentach naturalnym i nietoksycznym, obojętnym chemicznie i sterylnym biologicznie. Jest produkowany w różnych frakcjach (wielkość granulatu), przy czym wielkość frakcji ma wpływ na cechy użytkowe materiału. Dzięki swoim unikalnym właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a także w budownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie oraz w zastosowaniach związanych z ochroną środowiska.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

 • Bardzo niska waga;
 • Ogniotrwałość / odporność na bardzo wysokie temperatury;
 • Wysoka izolacyjność temperaturowa;
 • Zabezpieczenie przed samozapłonem;
 • Właściwości sorpcyjne;
 • Nietoksyczność / neutralność chemiczna;
 • Stabilność (niezmienność właściwości użytkowych w czasie);
 • Gwarancja nieograniczonego okresu przydatności do użycia;
 • Całkowita, naturalna odporność na rozwój grzybów i pleśni;
 • Nierozpuszczalność w wodzie,
 • Dostępne trzy rozmiary poduszek o wymiarach: 20 x 25 cm, 20 x 35 cm i 20 x 45 cm

ZASTOSOWANIE:

 • Przechowywanie oraz transport szkodliwych / niebezpiecznych substancji i materiałów (kwasy, rozpuszczalniki, oleje, farby, materiały wybuchowe, itp.);
 • Wypełniacz w pakowaniu niebezpiecznych towarów (akumulatory, baterie, produkty pirotechniczne, itp.);
 • Amortyzator wstrząsów podczas transportu;
 • Absorbent trujących płynów i gazów;
 • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sorbent SORBI dostępny jest także w worku 25 l.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary 20 x 25 cm, 20 x 35 cm lub 20 x 45 cm
Skład chemiczny SiO2, MgO, Al2O3, Fe2O3, K2O, CaO
Reakcja na ogień klasa A1 (niepalny)
Temperatura stosowania od -260oC do +1200oC
Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
Wilgotność maksymalna 1,5% (+/-1%)
Okres przydatności do użycia nieograniczony
Zgodność z normami PN-EN 14317-1:2006; PN-EN 15501:2016
Średnia chłonność wody 303%
Średnia chłonność węglowodorów 151,1%
Średnia gęstość nasypowa 116,89 g/l
Średnia pływalność nasyconego węglowodorem wzorcowym 5%
Zawartość frakcji <0,125 mm 0,25%
Zawartość frakcji >4 mm 0%

Podobne produkty

Najnowsze katalogi 2024
już dostepne!