W dniu 20 czerwca 2023 r. pomiędzy Gminą Stare Babice a Fire-Max Sp. z o.o. została podpisana umowa na dostawę nowego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną Magirus M32L-AS. Dostawca został wybrany w otwartym przetargu publicznym.

Najważniejsze parametry drabiny Magirus M32L-AS:

 • Rodzaj: drabina przegubowa z pojedynczo wysuwanym najwyższym przęsłem
 • Wysokość ratownicza: ponad 31 metrów – Klasa drabiny: SD31.
 • Rodzaj podpór: niskie, skośne
 • Ilość punktów podparcia: 10 (łącznie z kołami)
 • Wbudowany system stabilizacji komputerowej CS działający zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej.
 • Kosz: pięcioosobowy typ RC 500
 • Działko w koszu: automatyczne, wbudowane na stałe w przednią ścianę kosza.
 • Wydajność działka: 2500 litrów / minutę
 • Podwozie: Iveco, dwuosiowe o DMC 16t
 • Skrzynia biegów: półautomatyczna
 • Wysokość transportowa pojazdu: 3,3 m
 • Długość transportowa: 10,2 m
 • Świadectwo CNBOP nr 4583/2022

Dostawa drabiny jest zaplanowana na rok 2024. Jest to pierwsza nowa drabina przeznaczona dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina Stare Babice zapoczątkowała w ten sposób dostawy nowych pojazdów dla OSP.

Jednostka OSP Stare Babice jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (KSRG) i bierze udział w działaniach na terenie całego powiatu.

Wybór padł na drabinę Magirus M32L-AS między innymi dlatego, że jest najniższa drabina oferowana na polskim rynku, która posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP. Trzydzieści jeden metrów to maksymalna wysokość pionowa drabiny. Należy brać pod uwagę, że w działaniach ratowniczo gaśniczych drabina pracuje zawsze pod pewnym kątem, więc obsługuje niższe budynki. Na terenie gminy Stare Babice budynki często ustawione są w pewnej odległości od ulicy i w takich sytuacjach akcje prowadzone będą na dużym wysięgu poziomym (bocznym) z wykorzystaniem pojedynczo wysuwanego przegubowego przęsła z 5 osobowym koszem i działkiem.

Zarówno w Polsce jak i za granicą wiele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych posiada drabiny podobnej wysokości, z tym, że w polskich realiach są to drabiny używane, które już mają swoje lata. Gmina Stare Babice pokazała, że strażacy ochotnicy też mogą pracować na nowym sprzęcie.

Gmina Stare Babice dokonuje zakupu w własnych środków. Ważną informacją dla innych gmin może być to, że Fire-Max wspiera zakupy sprzętu dla OSP w formie pomocy przy finansowaniu zakupów (leasing, kredyt).

Jest jeszcze inna forma wyposażenia jednostek OSP w nowe drabiny. Jest to oferta Fire-Max wynajmu długoterminowego nowego sprzętu w tym drabin, z możliwością wymiany na kolejną, nową po zakończeniu uzgodnionego okresu najmu.

fot. Gmina Stare Babice