W naszym termowizyjnym konkursie nagrodą jest oczywiście kamera termowizyjna Reveal FirePRO!

Tym razem, aby ją otrzymać MUSICIE SIĘ ZJEDNOCZYĆ na rzecz Waszej jednostki, bowiem kamerę za 1 zł WYGRYWA JEDNOSTKA STRAŻY POŻARNEJ, W IMIENIU KTÓREJ WYSTĄPI NAJWIĘCEJ UCZESTNIKÓW. 

Aby Twoja jednostka miała szansę nabyć za symboliczną złotówkę tę kamerę, należy:
1. Udostępnić film Seek Reveal FirePRO z naszego facebooka. 
2. Wysłać e-mailem na adres serwis@firemax.pl zdjęcie, które kojarzy się z FIRE-MAX. 


UWAGA WAŻNE! Nie zapomnij w mailu dopisać jaką jednostkę reprezentujesz. Koniecznie zachęć swoich, aby to samo zrobili dla Twojej jednostki – pamiętaj Jury wybierze jednostkę, która ma najwięcej Uczestników i najciekawsze zdjęcia.

Masz czas do 19.11.2017. 

20 listopada ogłosimy zwycięską jednostkę, która otrzyma kamerę! 

Szczegóły w regulaminie promocji.

Kontakt: Joanna Szramowska tel. 609 490 790