W dniu 4 grudnia 2020 do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie została dostarczona i przekazana zgodnie z umową, najnowsza drabina pożarnicza produkcji Magirus, typ M32L-AS.

Umowa na dostawę została podpisana późno, bo dopiero w drugiej połowie pierwszego kwartału, czyli w podobnym okresie, co umowa innej firmy na dostawę drabin dla Torunia. Pomimo dwóch fal pandemii: wiosennej i jesiennej, drabina dla CSPSP w Częstochowie została przekazana przez Fire-Max w terminie. Magirus spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zapisane w specyfikacji technicznej przetargu oraz posiada aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami.

Przed odbiorem faktycznym drabiny, odbywającym się w siedzibie Zamawiającego (CSPSP) w Częstochowie, pojazd przeszedł wymagane badanie techniczne i pełną procedurę odbioru techniczno – jakościowego w siedzibie dostawcy, firmy Fire-Max. Podczas odbioru techniczno – jakościowego sprawdzona została zgodność pojazdu ze specyfikacją, parametry techniczne, rodzaj i ilość wyposażenia oraz przeprowadzono testy, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Odbiór zakończył się potwierdzeniem, że przekazywana drabina pożarnicza Magirus została wykonana prawidłowo i spełnia wszystkie wymagania, zarówno CNBOP, jak i te zapisane przez Zamawiającego w specyfikacji przetargu.

Po przeprowadzeniu odbioru techniczno – jakościowego drabina została przetransportowana do Częstochowy, gdzie już na terenie Centralnej Szkoły PSP, personel użytkownika przeszedł przeszkolenie w zakresie obsługi drabiny. Podczas końcowego odbioru faktycznego, ponownie sprawdzono kompletność dostawy oraz prawidłowość przedstawionych dokumentów. Po wykonaniu wszystkich czynności nastąpiło podpisanie protokołu końcowego potwierdzającego prawidłową realizację dostawy i umowy.

Dostarczona drabina M32L-AS o wysokości ratowniczej 31 metrów, czyli klasy SD31, została wykonana jako czteroprzęsłowa, przy czym najwyższe przęsło jest w wersji łamanej, co bardzo ułatwia prowadzenie działań operacyjno – taktycznych na miejscu zdarzenia. Najwyższe, pojedynczo wysuwane przęsło, na końcu którego znajduje się 5-osobowy kosz ratowniczy o udźwigu 500 kg.

Drabina wyposażona jest w skośne podpory Vario, które nie ograniczają pola pracy w zakresie kątów ujemnych. Ułatwiają też przechodzenie ponad nimi, co zapewnia łatwy dostęp do skrytek lub na przykład transport osób poszkodowanych z użyciem noszy ratowniczych. Vario zapewniają też możliwość sprawienia podpór pod innymi pojazdami, barierami lub przeszkodami.

System 10 punktów podparcia pojazdu na własnych kołach i podporach Vario zapewnia lepsze rozłożenia masy pojazdu oraz bezpieczną i stabilną pracę na nierównych podjazdach do budynków np. szpitali.

Bezpieczeństwo pracy znakomicie podnosi automatyczny, komputerowy system tłumienia drgań przęseł działający przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza drabiny lub silnych podmuchach wiatru. W odróżnieniu od innych systemów oferowanych na rynku rozwiązanie Magirus działa nie tylko w linii góra – dół, ale również w płaszczyźnie poziomej zgodnej z charakterem podmuchów wiatru. Układ poziomowania kosza nawet w trybie awaryjnym został wykonany jako całkowicie niezależny od układu hydraulicznego drabiny.

W drabinie M32L-AS zwraca uwagę nowy schemat oświetlenia drabiny wykonany w nowoczesnej wersji LED, gwarantujący znakomitą widoczność całego podium, kosza, stanowiska operatora i przestrzeni wokół i przed pojazdem. W podwoziu, reflektory główne zostały wykonane jako ksenonowe, zwiększające bezpieczeństwo na drodze. Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego z przodu pojazdu zastosowano jeszcze 4 reflektory dalekosiężne, z oświetleniem pozycyjnym w postaci pierścienia LED, zamontowane na orurowaniu ze stali nierdzewnej gwarantujące znakomitą widoczność.

Oprócz wysokiej klasy sygnalizatorów akustycznych, wymaganych standardowo w tego typu pojazdach, na dachu kabiny zabudowano dodatkowo dwa pneumatyczne sygnalizatory typu HADLEY o długości ponad 60 cm, wykonane ze stali nierdzewnej i charakteryzujące się głośnością ponad 100 dB.

Pomimo powszechnych trudności związanych z pandemią, firma Fire-Max, wykonała zamówienie dla CS PSP w Częstochowie solidnie i terminowo. Zapowiada też terminową realizację zamówień wszystkich pozostałych drabin w tym roku

Realizacja tak złożonego zamówienia, jak dostawa nowoczesnej drabiny pożarniczej, wymaga od dostawcy dobrej organizacji pracy i logistyki, zgranego i doświadczonego zespołu oraz współpracy z solidnym producentem takim, jak Magirus w Ulm. Wszystko to gwarantuje dostawę pojazdów w deklarowanych terminach i pozwala spełnić wymagania CNBOP, a przez to obowiązujących norm EN/PN, przepisów i rozporządzeń. Dodatkowo – co jest nie mniej ważne – spełnić wymagania specyfikacji przetargowej. Jak widać dotrzymanie terminów i dostawa pojazdów zgodnie ze specyfikacją przetargową jest możliwa nawet w trudnym, specyficznym czasie pandemii i nie wymaga – obserwowanych w innych miejscach – wielokrotnych wniosków o przesunięcie dat dostaw, uzasadnianych albo niezgodnością z normami technicznymi CNBOP, co już samo w sobie brzmi kuriozalnie, albo zasłanianie się pandemią i jej wpływem na procesy produkcyjne i logistyczne wewnątrz firmy.

Zdjęcia: CS PSP i Fire-Max