Lista sprzętu objętego dotacjami z WFOŚiGW w 2021 rokuwg załącznika nr 1 do Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.”(publikacja – grudzień 2020)Poniżej wykaz sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP wraz z produktami proponowanymi przez Fire-Max.Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

 1. Ubranie specjalne – min. Dwu-częściowe (kurtka i spodnie), wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 2. Buty specjalne strażackie skórzane – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 3. Buty specjalne strażackie gumowe – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 4. Rękawice specjalne – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 5. Kominiarka niepalna strażacka  – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 6. Hełm strażacki – Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 7. Ubranie koszarowe – minimum trzy częściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa)
 8. Spodnie pilarza
 9. Wodery
 10. Kombinezon ochronny na owady – min. trójwarstwowy
 11. Aparat powietrzny nadciśnieniowy – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 12. Butla do aparatu powietrznego
 13. Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 14. Sygnalizator bezruchu – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 15. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

Sprzęt łączności

 1. Radiotelefon przenośny – przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych
 2. Ładowarka do radiotelefonu przenośnego
 3. Radiotelefon przewoźny – przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych
 4. System selektywnego alarmowania
 5. Megafon
 6. Syrena alarmowa

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

 1. Drabina przenośna ratownicza – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 2. Agregat prądotwórczy – Jedno lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA
 3. Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych – Wydajność pompy min 1000 dm3/min, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 4. Motopompa pożarnicza – Wydajność pompy min 1200 dm3/min, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 5. Pompa pływająca – Wydajność pompy min. 400 dm3/min, wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 1. Zbiornik przenośny na wodę – Pojemność zbiornika min. 2000 dm3
 2. Wąż ssawny – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 3. Wąż tłoczny – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 4. Smok ssawny – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 5. Prądownica wodna – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 1. Prądownica pianowa – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 1. Wytwornica piany– wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 2. Kurtyna wodna – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 3. Zasysasz liniowy –  wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 4. Rozdzielacz – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 5. Zbieracz – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 6. Stojak hydrantowy – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 7. Tłumica
 1. Topór/inopur/siekierołom/narządzie wielofunkcyjne
 1. Pilarka do drewna – Moc silnika min 2,2 kW
 2. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych – Moc silnika min. 4,0 kW
 3. Piła tarczowa do stali i betonu – Moc silnika min. 3,0 kW
 4. Detektor prądu przemiennego
 5. Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla – wielo lub jednogazowy
 6. Wentylator oddymiający – Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h
 1. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej
 2. Sprzęt do oznakowania terenu akcji
 3. Parawan ochronny
 4. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG
 1. Siodełko wężowe
 2. Mostek przejazdowy
 3. Sito kominowe
 4. Spalinowy opryskiwacz plecakowy – pojemność zbiornika na wodę – min. 14 dm3
 5. Bosak dielektryczny
 1. Nożyce dielektryczne
 2. Latarka kątowa
 3. Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów
 1. Podpora stabilizująca
 1. Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m – wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
 2. Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m
 3. Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego
 4. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny
 1. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem

Wnioski należy składać w terminie 28.12.2020 r. – 15.01.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.Szczegółowe informacje o dotacji WFOŚiGW