firemax.pl

Straż Pożarna

Kliknij, aby otworzyć menu

Przykładowe problemy prawne

Przykładowy problem prawny w ramach pomocy prawnej reprezentacji
Czy strażak będący członkiem OSP posiadający pakiet Premium ma prawo zgłosić zapotrzebowanie na reprezentacje w sprawie związanej z pozwaniem go, jako kierowcy podczas akcji ratowniczej, w wyniku, której doszło do rozjeżenia drogi i zniszczenia 3 krzewów. Strażak został pozwany przez osobę trzecią, która podczas akcji nie wyraziła zgody na wjazd jej posesji, wskazując inną trasę alternatywną dłuższą o 3 km. Ponadto, strażak chciałby wiedzieć czy ma szanse wygrać sprawę, jaką linię obrony przedstawić.
 
Odpowiedź:
Jeśli zdarzenie wynikło w okresie ważności usługi, a Jednostką OSP posiada Pakiet, w którym oferowana jest usługa reprezentacji, strażak ma prawo skorzystać z tego rodzaju pomocy prawnej. Zobowiązany jest zgłosić na infolinię w terminie 7 dni przed wymaganą czynnością potrzebę skorzystania z pomocy prawnej, a także posiadać dokumenty w związku ze sprawą. Zważywszy, że Strażak został pozwany z uwagi na wykonywanie czynności zawodowych, sprawa mieści się w kanonie spraw, uprawniających do skorzystania z Pakietu.
 
Przykładowy problem prawny w ramach telefonicznej pomocy prawnej dla Jednostki OSP
Prezes Stowarzyszenia OSP chciałby uzyskać pomoc prawną w uzyskaniu informacji czy jednostka OSP musi spełniać wymagania dotyczące RODO?
Jednostka OSP otrzyma dotację od gminy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy na 2021 rok w związku z zakupem sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia indywidualnego strażaków. Prezes OSP ma pewne wątpliwości, co do dwóch zapisów w umowie przesłanej przez gminę, nie chciałby, aby później powstały na tym tle jakieś konflikty, czy dzwoniąc do Availo uzyska pomoc prawną?
 
Prezes OSP, dzwoniąc w interesie jednostki OSP traktowany jest, jako Klient i przysługuje mu pomoc prawna. Prezes będzie zobligowany, do przedstawienia problemu prawnego Prawnikowi, bądź do przesłania umowy w celu przeanalizowania konkretnego zapisu, do którego Prezes ma wątpliwości lub przeczytania tych zapisów prawnikowi podczas rozmowy telefonicznej. Prawnik adekwatnie do zapytania przedstawi rozwiązanie prawne, wyjaśni wątpliwości natury prawnej, ewentualnie zaproponuje nowe brzmienie zapisu.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. Zm.)
2.Ustawa z dnia 30.06.2005R. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104;z późn. Zm.).
 
Przykładowe problemy prawne w ramach telefonicznej porady prawnej w życiu prywatnym
  1. Strażak Bartosz chce rozwodu w związku z czym chce uzyskać informację jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy. Kto może zostać jego pełnomocnikiem procesowym a także na jakie koszty musi się przygotować.
  2. Strażak Dariusz dowiaduje się, że niespodziewanie zmarł mu dziadek, który nie pozostawił po sobie testamentu. Chce uzyskać informację czy jest możliwość, że odziedziczy część spadku z tytułu dziedziczenia ustawowego.
  3. Strażak Tadeusz hobbistycznie interesuje się myślistwem. Chciałby uzyskać pozwolenie na broń. Kontaktuje się z Centrum Pomocy Prawnej Avialo w celu uzyskania informacji o procedurze.
  4. Klient Availo zawarł umowę o dzieło, której przedmiotem było przetłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język japoński. Przy zawarciu umowy wykonawcy został wręczony zadatek. Wykonawca  nie wykonał swojej pracy w terminie określonym w umowie. Nasz klient chciałby uzyskać informację, co może zrobić w danej sytuacji i jak odzyskać wpłacony zadatek.
 
Przykładowy problem prawny w ramach telefonicznej porady prawnej związany z wykonywaniem obowiązków służbowych Strażaka
Strażak OSP spowodował kolizję podczas wykonywania manewru pojazdem na akcji ratunkowej. Na szczęście okazało się, że poszkodowany nie doznał żadnych ran był tylko przestraszony i miał niewielkie otarcia na kolanach. Na miejsce przybyła karetka pogotowia i policja. Ostatecznie z uwagi na to, że obrażenia zostały uznane przez biegłego na uszczerbek poniżej 7 dni, umorzono postępowanie karne. Jednak poszkodowany złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko strażakowi domagając się wymierzenia kary grzywny i zapłaty na niego zadośćuczynienia w wysokości 50 tys. zł.
Strażak otrzymał prywatny akt oskarżenia i od razu skontaktował się z Centrum Pomocy Prawnej Availo.
Prawnik udzielając odpowiedzi w pierwszej kolejności wskazał, na możliwość sporządzenia odpowiedzi na akt oskarżenia w terminie 7 dni. Ponadto, w związku z posiadanym Pakietem VIP przez jednostkę, Strażak ma prawo skorzystać z pomocy reprezentacji. Prawnik pouczy Strażaka, że jeżeli strony dojdą do porozumienia w drodze mediacji na pierwszym posiedzeniu, sąd umorzy postępowanie. W brak pojednania, sąd będzie prowadził postępowanie o ile uzna, że w sprawie brak społecznej szkodliwości czynu z uwagi na wykonywanie sumiennych obowiązków przez strażaka w czasie działań ratowniczych. Ponadto ważna jest treść opinii, jaka została przeprowadzona w postępowaniu przygotowawczym, jakie są jej wnioski. Ponadto prawnik udzielając porady prawnej, wskaże, jakie argumenty należy wysunąć, jeśli sąd uzna, że do popełnienia czynu doszło, jak obniżyć kare do minimum i jakie argumenty podjąć, aby sąd nie orzekał zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego.
 
Przykładowe problemy prawne w ramach telefonicznej porady prawnej związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu
Usługa Prawnik dla strażaka pomoże strażakom będącym kierowcami m.in. gdy:
1.otrzymał mandat i uważa, że został on wydany bezpodstawnie,
2.popełnił wykroczenie lub przestępstwo drogowe,
3.był uczestnikiem kolizji, wypadku lub innego zdarzenia drogowego,
4.kupuje lub sprzedaje pojazd i potrzebuje opracowania lub weryfikacji umowy,
5.chce odzyskać zatrzymane dokumenty pojazdu albo prawo jazdy,
6.potrzebuje prawnej i rzetelnej analizy umowy ubezpieczenia pojazdu
7.jadąc samochodem potrącił zwierzę,
8.potrzebuje opracowywania dokumentów w sprawach dotyczących otrzymanych mandatów z fotoradarów
 
Więcej informacji +48 22 578 84 41 i w oddziałach Fire-Max!

Przejdź do góry strony