firemax.pl

Straż Pożarna

Kliknij, aby otworzyć menu

Najczęstsze pytania

1. Czy Usługa może zastąpić osobistą wizytę w kancelarii prawnej?
Jeśli szukasz porady prawnej, chcesz przeanalizować dokumenty, nie wiesz, jak odpowiedzieć na pismo lub chcesz sporządzić umowę, wówczas jest to najlepsza usługa dla Ciebie. Dzięki zdalnej formie komunikacji pomoc prawnika masz zawsze w zasięgu ręki. W sytuacji, gdy sprawa wymaga analizy dużej ilości dokumentów czy sporządzenia opinii prawnej, konieczna może okazać się wizyta w tradycyjnej kancelarii prawnej, którą trzeba umówić z wyprzedzeniem i ponieść znaczny koszt - szacunkowo 200-300 złotych za 1 spotkanie.
2. Kto może skorzystać z Usługi?
Osoba uprawniona jak również jej/jego mąż/żona, partner/partnerka.
3. Kto udziela porad prawnych w ramach Usługi?
Porady prawne udzielane są przez adwokatów lub radców prawnych.
4. Jak skorzystać z porad prawnych?
Dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu zostajesz połączony z Centrum Porad Prawnych. Podczas rozmowy, konsultant identyfikuje Twój problem prawny i dziedzinę prawa jakiej on dotyczy. Następnie zostaniesz przełączony do radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w danej dziedzinie prawa.
5. Jakie są ograniczenia w konsultacjach prawnych?
Nie ma żadnych ograniczeń, z wyjątkiem ewentualnego limitu spraw. Jeśli jedna porada prawna w danej sprawie nie rozwiała wszystkich Twoich wątpliwości, możesz kotaktować się ponownie (bez dodatkowych kosztów) i zadawać pytania do momentu, aż będziesz pewny, że wszystkie kwestie zostały wyjaśnione.
6. Czy Telefonicznej porady prawnej udziela radca prawny z mojego miasta?
Niekoniecznie. Połączenie kierowane jest do Centrum Porad Prawnych, które jest obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów zatrudnionych przez firmę AVAILO, którzy działają na terenie całej Polski.
7. Czy mogę się spotkać osobiście z prawnikiem, z którym konsultuje swój problem?
W ramach Usługi kontakt z Prawnikiem może odbywać się telefonicznie, drogą mailową (z możliwością wymiany dokumentów) lub w formie wideokonferencji. W zależności od wariantu, w ramach Usługi zapewniamy możliwość reprezentacji
w postępowaniu sądowym.
8. Co, jeśli nie potrzebuję korzystać z Usługi w każdym miesiącu?
Usługa jest aktywna przez okres trwania umowy, więc w tym czasie możesz korzystać z porad prawnych w limicie, jaki wynika z danego wariantu.
9. Jaka jest gwarancja, że osoba z którą rozmawiam udzieli właściwych wskazówek?
Porad prawnych udzielają wyłącznie radcy prawni i adwokaci. Biorą oni pełną odpowiedzialność za swoje konsultacje telefoniczne czy też opracowywane dokumenty, identycznie jak prawnicy z tradycyjnych kancelarii.
 
Więcej informacji +48 22 578 84 41 i w oddziałach Fire-Max!

Przejdź do góry strony