firemax.pl

Straż Pożarna

Kliknij, aby otworzyć menu

Dostępne warianty

PRAWNIK DLA STRAŻAKA
STANDARD PREMIUM VIP SUPERIOR
okres obowiązywania usługi
1 rok
okres ważności usługi może być różny dla każdego Strażaka, w zależności od daty, w której Jednostka OSP zgłosiła go jako uprawnionego do korzystania z Usługi
Świadczenia prawne (limit dla 1 Strażaka)
Liczba spraw w ramach Telefonicznej Porady Prawnej
12
nie więcej niż 1 na miesiąc
24
nie więcej niż 2 na miesiąc
bez limitu
bez limitu
wymiennie z wideo poradą prawną
Opracowanie dokumentów (dokumenty według wykazu)
4
nie więcej niż 1 na kwartał
6
nie więcej niż 2 na kwartał
8
nie więcej niż 3 na kwartał
bez limitu
Przesyłanie aktów prawnych oraz wzorów umów, dokumentów i innych pism tak tak tak tak
Pomoc prawna reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego przed sądem w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych strażaka nie tak tak tak
Konsultacja formalno-prawna dla Jednostki OSP - pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie tak tak tak tak
Zakres merytoryczny usługi
Wszystkie dziedziny prawa związane z życiem prywatnym tak tak tak tak
Wszystkie dziedziny prawa związane z wykonywaniem obowiązków służbowych Strażaka tak tak tak tak
Prawo w zakresie posiadania i użytkowania pojazdu tak tak tak tak
Prawo podatkowe - dla Strażaka nie nie tak, nie więcej niż 1 tak
Prawo podatkowe - dla Jednostki OSP nie nie nie tak
CENY BRUTTO
(uwzględniają podatek VAT, dla Jednostki OSP za cały roczny okres obowiązywania Usługi)
STANDARD PREMIUM VIP SUPERIOR
przy założeniu max 15 strażaków 1000 zł 1500 zł 2000 zł 3000 zł
przy założeniu max 20 strażaków
1400 zł 2000 zł 2800 zł 4200 zł
przy założeniu max 30 strażaków 1800 zł 2800 zł 3500 zł 4500 zł
przy założeniu 31 - 60 strażaków 2500 zł 4000 zł 3000 zł 7500 zł

Przejdź do góry strony