firemax.pl

Straż Pożarna

Kliknij, aby otworzyć menu

PRAWNIK DLA STRAŻAKA

 • PRAWNIK DLA STRAŻAKA
 • PRAWNIK DLA STRAŻAKA

Opis

Pomoc prawna - Twoje OSP wybiera dla Ciebie
Telefoniczna usługa PRAWNIK DLA STRAŻAKA to profesjonalna pomoc prawna dla Strażaków Ochotników. Usługę zamawia Jednostka OSP lub Gmina. Objęci nią Strażacy przez rok mają dostęp do porady prawnej w każdej sprawie prywatnej, służbowej oraz dotyczącej działalności OSP. W rozszerzonych wariantach jest też reprezentacja Strażaka przed sądem, jeśli sprawa dotyczy wykonywania obowiązków służbowych Strażaka. Wszystko zależy od wariantu, które wybrało Twoje OSP. 

 

Prawnik na telefon do wszystkich spraw, bez wyłączeń
Zdarzyło Ci się podpisać dokumenty, których nie miałeś czasu przeczytać? A może dostałeś niesłusznie mandat? Albo nieoczekiwanie zostałeś uwikłany w sprawy spadkowe? A może rozpoczynasz budowę wymarzonego domu? Z usługą PRAWNIK DLA STRAŻAKA możesz poradzić się swojego prawnika w każdej sprawie. Prawnik nie tylko powie Ci co zrobić, ale również przygotuje dokumenty. Zakres usługi:
+ pomoc prawna w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych Strażaka
+ pomoc prawna w każdej dziedzinie życia prywatnego Strażaka (w tym np. sprawy spadkowe, rozwodowe, budowlane i inne)
+ pomoc prawna w zakresie posiadania i użytkowania pojazdu
+ pomoc prawna w sądzie - reprezentacja w przypadku spraw związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych Strażaka
+ pomoc prawna w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz działalności Jednostki OSP
 
Profesjonalna pomoc prawna dostępna w ciągu 1 minuty
+ Telefonicznych porad prawnych udzielają wyłącznie radcy prawni i adwokaci
+ Możliwość połączenia z prawnikiem w ciągu 1 minuty, z każdego miejsca, w dni powszednie od godz. 8:00 do 20:00
+ Nie ma limitów rozmów, Strażak może kontaktować się z prawnikiem dowolną ilość razy w ramach jednego tematu
+ Bezkonkurencyjny pakiet usług w bardzo niskiej cenie - zakres świadczonej pomocy prawnej jest szeroki, od tematyki rodzinnej, reklamacje i odszkodowania, po sprawy związane z posiadanym pojazdem
+ Reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym - prawnicy Availo bronią Strażaka przed Sądem w sprawach związanych z obowiązkami służbowymi strażaka, bez względu na wysokość kosztów
+ Uprawnionym do korzystania z usługi jest Strażak Ochotnik oraz maż/żona/partner/partnerka
+ 4 warianty zakresu pomocy prawnej do wyboru: STANDARD, PREMIUM, VIP, SUPERIOR - zobacz, który wariant jest najlepszy dla Ciebie
 
Zamówienia +48 22 578 84 41 i w oddziałach Fire-Max!
 
 
 
Warianty - zakres usługi wybiera OSP
 
PRAWNIK DLA STRAŻAKA
STANDARD PREMIUM VIP SUPERIOR
okres obowiązywania usługi
1 rok
okres ważności usługi może być różny dla każdego Strażaka, w zależności od daty, w której Jednostka OSP zgłosiła go jako uprawnionego do korzystania z Usługi
Świadczenia prawne (limit dla 1 Strażaka)
Liczba spraw w ramach Telefonicznej Porady Prawnej
12
nie więcej niż 1 na miesiąc
24
nie więcej niż 2 na miesiąc
bez limitu
bez limitu
wymiennie z wideo poradą prawną
Opracowanie dokumentów (dokumenty według wykazu)
4
nie więcej niż 1 na kwartał
6
nie więcej niż 2 na kwartał
8
nie więcej niż 3 na kwartał
bez limitu
Przesyłanie aktów prawnych oraz wzorów umów, dokumentów i innych pism tak tak tak tak
Pomoc prawna reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego przed sądem w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych strażaka nie tak tak tak
Konsultacja formalno-prawna dla Jednostki OSP - pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie tak tak tak tak
Zakres merytoryczny usługi
Wszystkie dziedziny prawa związane z życiem prywatnym tak tak tak tak
Wszystkie dziedziny prawa związane z wykonywaniem obowiązków służbowych Strażaka tak tak tak tak
Prawo w zakresie posiadania i użytkowania pojazdu tak tak tak tak
Prawo podatkowe - dla Strażaka nie nie tak, nie więcej niż 1 tak
Prawo podatkowe - dla Jednostki OSP nie nie nie tak
CENY BRUTTO
(uwzględniają podatek VAT, dla Jednostki OSP za cały roczny okres obowiązywania Usługi)
STANDARD PREMIUM VIP SUPERIOR
przy założeniu max 15 strażaków 1000 zł 1500 zł 2000 zł 3000 zł
przy założeniu max 20 strażaków
1400 zł 2000 zł 2800 zł 4200 zł
przy założeniu max 30 strażaków 1800 zł 2800 zł 3500 zł 4500 zł
przy założeniu 31 - 60 strażaków 2500 zł 4000 zł 3000 zł 7500 zł

 

Zamówienia +48 22 578 84 41 i w oddziałach Fire-Max!

 • Przykładowe problemy prawne
  • Przykładowy problem prawny w ramach pomocy prawnej reprezentacji
   Czy strażak będący członkiem OSP posiadający pakiet Premium ma prawo zgłosić zapotrzebowanie na reprezentacje w sprawie związanej z pozwaniem go, jako kierowcy podczas akcji ratowniczej, w wyniku, której doszło do rozjeżenia drogi i zniszczenia 3 krzewów. Strażak został pozwany przez osobę trzecią, która podczas akcji nie wyraziła zgody na wjazd jej posesji, wskazując inną trasę alternatywną dłuższą o 3 km. Ponadto, strażak chciałby wiedzieć czy ma szanse wygrać sprawę, jaką linię obrony przedstawić.
    
   Odpowiedź:
   Jeśli zdarzenie wynikło w okresie ważności usługi, a Jednostką OSP posiada Pakiet, w którym oferowana jest usługa reprezentacji, strażak ma prawo skorzystać z tego rodzaju pomocy prawnej. Zobowiązany jest zgłosić na infolinię w terminie 7 dni przed wymaganą czynnością potrzebę skorzystania z pomocy prawnej, a także posiadać dokumenty w związku ze sprawą. Zważywszy, że Strażak został pozwany z uwagi na wykonywanie czynności zawodowych, sprawa mieści się w kanonie spraw, uprawniających do skorzystania z Pakietu.
    
   Przykładowy problem prawny w ramach telefonicznej pomocy prawnej dla Jednostki OSP
   Prezes Stowarzyszenia OSP chciałby uzyskać pomoc prawną w uzyskaniu informacji czy jednostka OSP musi spełniać wymagania dotyczące RODO?
   Jednostka OSP otrzyma dotację od gminy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy na 2021 rok w związku z zakupem sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia indywidualnego strażaków. Prezes OSP ma pewne wątpliwości, co do dwóch zapisów w umowie przesłanej przez gminę, nie chciałby, aby później powstały na tym tle jakieś konflikty, czy dzwoniąc do Availo uzyska pomoc prawną?
    
   Prezes OSP, dzwoniąc w interesie jednostki OSP traktowany jest, jako Klient i przysługuje mu pomoc prawna. Prezes będzie zobligowany, do przedstawienia problemu prawnego Prawnikowi, bądź do przesłania umowy w celu przeanalizowania konkretnego zapisu, do którego Prezes ma wątpliwości lub przeczytania tych zapisów prawnikowi podczas rozmowy telefonicznej. Prawnik adekwatnie do zapytania przedstawi rozwiązanie prawne, wyjaśni wątpliwości natury prawnej, ewentualnie zaproponuje nowe brzmienie zapisu.
   Podstawa prawna:
   1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. Zm.)
   2.Ustawa z dnia 30.06.2005R. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104;z późn. Zm.).
    
   Przykładowe problemy prawne w ramach telefonicznej porady prawnej w życiu prywatnym
   1. Strażak Bartosz chce rozwodu w związku z czym chce uzyskać informację jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy. Kto może zostać jego pełnomocnikiem procesowym a także na jakie koszty musi się przygotować.
   2. Strażak Dariusz dowiaduje się, że niespodziewanie zmarł mu dziadek, który nie pozostawił po sobie testamentu. Chce uzyskać informację czy jest możliwość, że odziedziczy część spadku z tytułu dziedziczenia ustawowego.
   3. Strażak Tadeusz hobbistycznie interesuje się myślistwem. Chciałby uzyskać pozwolenie na broń. Kontaktuje się z Centrum Pomocy Prawnej Avialo w celu uzyskania informacji o procedurze.
   4. Klient Availo zawarł umowę o dzieło, której przedmiotem było przetłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język japoński. Przy zawarciu umowy wykonawcy został wręczony zadatek. Wykonawca  nie wykonał swojej pracy w terminie określonym w umowie. Nasz klient chciałby uzyskać informację, co może zrobić w danej sytuacji i jak odzyskać wpłacony zadatek.
    
   Przykładowy problem prawny w ramach telefonicznej porady prawnej związany z wykonywaniem obowiązków służbowych Strażaka
   Strażak OSP spowodował kolizję podczas wykonywania manewru pojazdem na akcji ratunkowej. Na szczęście okazało się, że poszkodowany nie doznał żadnych ran był tylko przestraszony i miał niewielkie otarcia na kolanach. Na miejsce przybyła karetka pogotowia i policja. Ostatecznie z uwagi na to, że obrażenia zostały uznane przez biegłego na uszczerbek poniżej 7 dni, umorzono postępowanie karne. Jednak poszkodowany złożył prywatny akt oskarżenia przeciwko strażakowi domagając się wymierzenia kary grzywny i zapłaty na niego zadośćuczynienia w wysokości 50 tys. zł.
   Strażak otrzymał prywatny akt oskarżenia i od razu skontaktował się z Centrum Pomocy Prawnej Availo.
   Prawnik udzielając odpowiedzi w pierwszej kolejności wskazał, na możliwość sporządzenia odpowiedzi na akt oskarżenia w terminie 7 dni. Ponadto, w związku z posiadanym Pakietem VIP przez jednostkę, Strażak ma prawo skorzystać z pomocy reprezentacji. Prawnik pouczy Strażaka, że jeżeli strony dojdą do porozumienia w drodze mediacji na pierwszym posiedzeniu, sąd umorzy postępowanie. W brak pojednania, sąd będzie prowadził postępowanie o ile uzna, że w sprawie brak społecznej szkodliwości czynu z uwagi na wykonywanie sumiennych obowiązków przez strażaka w czasie działań ratowniczych. Ponadto ważna jest treść opinii, jaka została przeprowadzona w postępowaniu przygotowawczym, jakie są jej wnioski. Ponadto prawnik udzielając porady prawnej, wskaże, jakie argumenty należy wysunąć, jeśli sąd uzna, że do popełnienia czynu doszło, jak obniżyć kare do minimum i jakie argumenty podjąć, aby sąd nie orzekał zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego.
    
   Przykładowe problemy prawne w ramach telefonicznej porady prawnej związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu
   Usługa Prawnik dla strażaka pomoże strażakom będącym kierowcami m.in. gdy:
   1.otrzymał mandat i uważa, że został on wydany bezpodstawnie,
   2.popełnił wykroczenie lub przestępstwo drogowe,
   3.był uczestnikiem kolizji, wypadku lub innego zdarzenia drogowego,
   4.kupuje lub sprzedaje pojazd i potrzebuje opracowania lub weryfikacji umowy,
   5.chce odzyskać zatrzymane dokumenty pojazdu albo prawo jazdy,
   6.potrzebuje prawnej i rzetelnej analizy umowy ubezpieczenia pojazdu
   7.jadąc samochodem potrącił zwierzę,
   8.potrzebuje opracowywania dokumentów w sprawach dotyczących otrzymanych mandatów z fotoradarów
    
   Więcej informacji +48 22 578 84 41 i w oddziałach Fire-Max!
 • Najczęstsze pytania
  • 1. Czy Usługa może zastąpić osobistą wizytę w kancelarii prawnej?
   Jeśli szukasz porady prawnej, chcesz przeanalizować dokumenty, nie wiesz, jak odpowiedzieć na pismo lub chcesz sporządzić umowę, wówczas jest to najlepsza usługa dla Ciebie. Dzięki zdalnej formie komunikacji pomoc prawnika masz zawsze w zasięgu ręki. W sytuacji, gdy sprawa wymaga analizy dużej ilości dokumentów czy sporządzenia opinii prawnej, konieczna może okazać się wizyta w tradycyjnej kancelarii prawnej, którą trzeba umówić z wyprzedzeniem i ponieść znaczny koszt - szacunkowo 200-300 złotych za 1 spotkanie.
   2. Kto może skorzystać z Usługi?
   Osoba uprawniona jak również jej/jego mąż/żona, partner/partnerka.
   3. Kto udziela porad prawnych w ramach Usługi?
   Porady prawne udzielane są przez adwokatów lub radców prawnych.
   4. Jak skorzystać z porad prawnych?
   Dzwoniąc pod dedykowany numer telefonu zostajesz połączony z Centrum Porad Prawnych. Podczas rozmowy, konsultant identyfikuje Twój problem prawny i dziedzinę prawa jakiej on dotyczy. Następnie zostaniesz przełączony do radcy prawnego lub adwokata specjalizującego się w danej dziedzinie prawa.
   5. Jakie są ograniczenia w konsultacjach prawnych?
   Nie ma żadnych ograniczeń, z wyjątkiem ewentualnego limitu spraw. Jeśli jedna porada prawna w danej sprawie nie rozwiała wszystkich Twoich wątpliwości, możesz kotaktować się ponownie (bez dodatkowych kosztów) i zadawać pytania do momentu, aż będziesz pewny, że wszystkie kwestie zostały wyjaśnione.
   6. Czy Telefonicznej porady prawnej udziela radca prawny z mojego miasta?
   Niekoniecznie. Połączenie kierowane jest do Centrum Porad Prawnych, które jest obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów zatrudnionych przez firmę AVAILO, którzy działają na terenie całej Polski.
   7. Czy mogę się spotkać osobiście z prawnikiem, z którym konsultuje swój problem?
   W ramach Usługi kontakt z Prawnikiem może odbywać się telefonicznie, drogą mailową (z możliwością wymiany dokumentów) lub w formie wideokonferencji. W zależności od wariantu, w ramach Usługi zapewniamy możliwość reprezentacji
   w postępowaniu sądowym.
   8. Co, jeśli nie potrzebuję korzystać z Usługi w każdym miesiącu?
   Usługa jest aktywna przez okres trwania umowy, więc w tym czasie możesz korzystać z porad prawnych w limicie, jaki wynika z danego wariantu.
   9. Jaka jest gwarancja, że osoba z którą rozmawiam udzieli właściwych wskazówek?
   Porad prawnych udzielają wyłącznie radcy prawni i adwokaci. Biorą oni pełną odpowiedzialność za swoje konsultacje telefoniczne czy też opracowywane dokumenty, identycznie jak prawnicy z tradycyjnych kancelarii.
    
   Więcej informacji +48 22 578 84 41 i w oddziałach Fire-Max!

Więcej w kategorii Straż Pożarna:

PSP, OSP, KSRG - oferta 2021
PSP, OSP, KSRG - wyposażenie 2021
Kontakt ODDZIAŁY FIRE-MAX
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS
Kamery termowizyjne LEADER / SEEK THERMAL
Pneumatyczny sprzęt ratowniczy VETTER
Drabiny i pojazdy MAGIRUS
Sprężarki powietrzne COLTRI
Wentylatory oddymiające LEADER
System gaśniczo-tnący CUT LANCA
Urządzenia gaśnicze LEADER i inne
Armatura wodno-pianowa AWG / ALCO
Motopompy NIAGARA
Sprzęt poszukiwawczy LEADER
Prewencja - trenażery i inne
Sprzęt ratowniczy WODA-LÓD

Przejdź do góry strony