firemax.pl

Dotacje UE


Ogłoszenie o zamówieniu:
dotyczy projektu: "Aplikacja B2B automatyzująca procesy biznesowe w relacji z dostawcami i odbiorcami”

Przedmiot zamówienia: Opracowanie modelu funkcjonalnego systemu B2B 

Przedmiot zamówienia: Zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przedmiot zamówienia: System B2B
 

Przejdź do góry strony