firemax.pl

Aktualności

Kliknij, aby otworzyć menu

Kamera termowizyjna SHOTPRO z nastawą do detekcji stanów gorączkowych

Seek Thermal SHOTPRO,

Zaawansowana kamera termowizyjna, natychmiastowa analiza obrazu, wykonywanie zdjęć, nakładanie na siebie obrazu termicznego i rzeczywistego.

 
Rozdzielczość termiczna 320x240
Pole widzenia 57°
Częstotliwość odświeżania <9Hz
Czułość termiczna  < 70mK
Zakres spektralny  7,5-14,0 μm
Ekran dotykowy, 8 palet kolorów
Czas pracy na baterii do 4h obrazowania termicznego
Komunikacja: Wi-Fi, USB-C (transfer danych, ładowanie, zasilanie)

 

Nastawa dla detekcji stanów gorączkowych

Po odpowiednim ustawieniu parametrów, kamera Seek Thermal ShotPRO umożliwia monitorowanie temperatury ciała i detekcję stanów gorączkowych, np. temperatury powyżej 37,5 - 38,0°C, co może być kluczowe w rozpoznaniu i szybkim wyłapaniu stanów gorączkowych. Zaproponowana poniżej nastawa nie skupia się na dokładnym wskazaniu temperatury ciała człowieka. Jej zadaniem jest wyłapywanie stanów gorączkowych poprzez szybkie i czytelne zoobrazowanie (barwienie na czerwony – pomarańczowy - żółty), przy zachowaniu jednolitej barwy dla stanów normalnych (barwienie na niebiesko). Kluczowa jest tu detekcja celu, czyli rozpoznanie stanów gorączkowych na podstawie szybkiej interpretacji obrazu, dlatego, podobnie jak w trybie poszukiwawczym, obraz nie ma tu dodatkowych barwień i przejść tonalnych.

Ustawienia palety barw i zakresu temperaturowego dobieramy dla monitorowania temperatury ciała i „świecenia” każdej temperatury powyżej 37,5-38,0°C. Wybrana paleta i nastawa zaczyna barwić obraz, gdy obiekt osiągnie temperaturę 27°C (temperatura ciała 32°C). Normalna temperatura ciała pozostawia obraz niebieski. Stany gorączkowe wyróżniane są paletą barw czerwony – pomarańczowy - żółty. Im cieplejszy punkt tym jaśniejsza barwa, z początkiem barwienia od temperatury ciała 37,5-38,0°.

Kamera Seek Thermal ShotPRO ma dodatkowo możliwość nakładania obrazu termicznego na rzeczywisty. Dla wybranej palety i nastawy, obraz kolorowy przykrywany jest warstwą obrazu termicznego (w podanym wyżej zakresie barwienia) a przenikanie jest stopniowane przez Użytkownika na ekranie kamery. Użytkownik może też dokonać zmiany współczynnika emisyjności, palety barw oraz temperatur dolnego i górnego zakresu barwienia.

Poniżej przykładowe obrazy termiczne wykonane dla trzech temperatur ciała, mierzonych na czole:

Temperatura ciała 36,6°C

Wskazanie temperatury obiektu 32.

Barwa niebieska.

 

Temperatura ciała 38,0°C

Wskazanie temperatury obiektu 33. Początek barwienia na czerwono.

 

Temperatura ciała 39,0°C

Wskazanie temperatury obiektu 34. Barwienie na czerwono, przechodzenie w kolor pomarańczowy.

 

Proponowany zestaw (z opisaną nastawą) jest dedykowany do przestrzeni o temperaturze otoczenia, gdzie temperatura ciała nie ulega zmianie - odczyty 36,6 dla stanu normalnego i powyżej dla stanów gorączkowych. Należy zwrócić uwagę, że niskie temperatury powietrza mogą zmieniać wskazania - dotyczy zarówno kamery, jak i termometrów bezdotykowych. U człowieka przebywającego nawet krótki czas na zewnątrz w niskich temperaturach, wartość na czole może być niższa niż oczekiwana i nastawa nie zadziała prawidłowo. Czas potrzebny na powrót "czoła" do temperatury właściwej (odczyt bezdotykowy) uzależniony będzie od wychłodzenia.

                      

Tekst na podstawie opracowania Patryka Powagi - specjalisty z zakresu detekcji gazów i par niebezpiecznych oraz urządzeń i systemów ochrony osobistej, w tym kamer termowizyjnych i ich wykorzystania w jednostkach poszukiwawczo-ratowniczych.

 

Przejdź do góry strony