firemax.pl

Aktualności

Kliknij, aby otworzyć menu

Dofinansowanie - Mazowieckie OSP-2021

OSP KSRG 2021

Podobnie jak w poprzednich latach, z dniem 24 lutego 2021 Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił dofinansowanie zakupów jednostek OSP z województwa mazowieckiego. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 15 000 000 zł.

Przedmiotem wsparcia finansowego udzielonego gminom w 2021 roku przez Województwo jest doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1)         zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą – dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego wyniesie 50 % wartości samochodu nie więcej jednak niż 80 000,00 zł;

2)         zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa technicznego/ drogowego/pożarowego, medycznego oraz zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (w skład kompletów wchodzą: hełmy strażackie
z latarkami, buty strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne). Całkowita łączna wartość rynkowa sprzętu specjalistycznego oraz kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, stanowiącego przedmiot wnioskowanego dofinansowania, w ramach jednego wniosku, nie może wynosić więcej niż 40 000,00 zł. Województwo Mazowieckie dofinansuje do 50 % wartości zakupywanego asortymentu.

 

Wsparcie finansowe dotyczy jednostek OSP, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) lub spełniają czy też pretendują do spełnienia warunków włączenia do tego Systemu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r., w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1317).

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do FIRE-MAX Oddział Warszawa
e-mail: warszawa@firemax.pl
Mateusz Chęciński – Tel. +48 727 505 001, E-mail: mchecinski@firemax.pl
Agnieszka Ziemska – Tel. +48 22 578 84 26, E-mail: warszawa@firemax.pl
Michał Chrapek – Tel. +48 605 575 330, E-mail: mchrapek@firemax.pl
 

 

źródło: https://www.mazovia.pl/bezpieczenstwo/osp

 

Przejdź do góry strony