Menu
Wybrane nagrody
Nagroda z okazji
X Jubileuszowej Wystawy
Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa
 EDURA 2014Nagroda EDURA 2013
za najwyższą na świecie drabinę
łamaną M 42 L-AS
Medal IX Międzynarodowej Wystawy
Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA
za aranżację stoiska
Nagroda EDURA 2011
za elektro-hydrauliczny sprzęt
ratowniczy nowej generacji
eDRAULIC®Medal VIII Międzynarodowej Wystawy Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej
za połączenie oryginalności i wyróżniający się
styl wystąpienia targowego


 
Nagroda EDURA 2011 z okazji
20-lecia działalności FIRE-MAX